Kursevi za decu

Kursevi za decu prilagođeni su uzrastu, nivou znanja i interesovanjima polaznika, a njihovo trajanje usklađeno je sa kalendarom školske godine.

Nastava se odvija u manjim grupama, u tehnički moderno opremljenim učionicama. U radu sa decom koristimo najsavremenije metode učenja jezika, udžbenike renomiranih svetskih izdavača, audio i video materijale, raznovrsne aktivnosti pomoću kojih deca stiču i uvežbavaju sve četiri jezičke veštine – komunikaciju, razumevanje, čitanje i pisanje.

Predškolci imaju nastavu jedanput nedeljno, a program je osmišljen tako da kroz igru i zabavu deca ostvare prvi kontakt sa stranim jezikom, sa ciljem da podstakne njihovu želju za učenjem, koncentraciju i pamćenje.

Kursevi za decu školskog uzrasta se održavaju dva puta nedeljno u terminima koji su prilagođeni školskim obavezama polaznika. Program je prilagođen školskom programu, ali deci pruža priliku da obogate i unaprede svoje znanje, kao i da se pripreme za polaganje međunarodno priznatih ispita.